วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับการเปิดใช้บริการสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ผ่อนคลายระยะที่ 1 และผ่อนคลายระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 พ.ค. 2563
102 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับสำหรับร้านอาหาร เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ผ่อนคลายระยะที่ 1 และผ่อนคลายระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 พ.ค. 2563
103 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 พ.ค. 2563
104 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 พ.ค. 2563
105 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 5/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 พ.ค. 2563
106 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเดือนรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 พ.ค. 2563
107 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขาดคุณสมบัติ และการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีเสียชีวิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 เม.ย. 2563
108 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยdigital Marketing จัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ก ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 เม.ย. 2563
109 ประกาศตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุงและการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีย้ายที่อยู่ออกนอ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 เม.ย. 2563
110 บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
24 เม.ย. 2563
111 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 เม.ย. 2563
112 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 เม.ย. 2563
113 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่8/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
17 เม.ย. 2563
114 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอม ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 4/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 เม.ย. 2563
115 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 เม.ย. 2563
116 📣ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง📣 เรื่อง ขอหยุดตลาดนัดวันอาทิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 เม.ย. 2563
117 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
131
07 เม.ย. 2563
118 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
07 เม.ย. 2563
119 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน ห้วหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 เม.ย. 2563
120 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 เม.ย. 2563
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24