วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญเข้าร่วมงาน SPAPK STSP INNOVATION FAIR 2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 ธ.ค. 2563
62 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ธ.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
25 พ.ย. 2563
64 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 พ.ย. 2563
65 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และถอดรายชื่อผู้พิการออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 พ.ย. 2563
66 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 พ.ย. 2563
67 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
16 พ.ย. 2563
68 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 พ.ย. 2563
69 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลฉลุง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ต.ค. 2563
70 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ต.ค. 2563
71 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ต.ค. 2563
72 ประชาสัมพันธ์ จากกรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิกา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ก.ย. 2563
73 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง โดยวิธีประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ก.ย. 2563
74 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ส.ค. 2563
75 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
28 ส.ค. 2563
76 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ส.ค. 2563
77 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
14 ส.ค. 2563
78 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 ส.ค. 2563
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ส.ค. 2563
80 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
04 ส.ค. 2563
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24