วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 ก.พ. 2564
42 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 ก.พ. 2564
43 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 ก.พ. 2564
44 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดจำนวนและสถานที่ปิดประกาศ และแผ่นป้ายกับการหาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.พ. 2564
45 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดจำนวนและสถานที่ปิดประกาศ และแผ่นป้ายกับการหาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 ก.พ. 2564
46 ประชาสัมพันธ์ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุงและนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 ก.พ. 2564
47 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ปิดตลาดนัดวันพุธ (ชั่วคราว) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 ก.พ. 2564
48 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุงและนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ก.พ. 2564
49 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุงและนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ก.พ. 2564
50 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง และนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ก.พ. 2564
51 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เรื่่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ก.พ. 2564
52 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ก.พ. 2564
53 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการในการแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ม.ค. 2564
54 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 ม.ค. 2564
55 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฉลุง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ม.ค. 2564
56 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสตูล ได้กำหนดสถานที่กักตัวที่อำเภอจัดหาไว้ให้สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
07 ม.ค. 2564
57 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ม.ค. 2564
58 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับที่ 1/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ม.ค. 2564
59 คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2746/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ธ.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์ วิ่งเพื่อน้องกำพร้าบ้านเอมิเรตส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ธ.ค. 2563
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24