วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนง.เทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
300
14 พ.ย. 2556
422 เทศบาลตำบลฉลุงรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
542
13 พ.ย. 2556
423 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
08 พ.ย. 2556
424 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
20 ก.ย. 2556
425 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
20 ก.ย. 2556
426 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
439
11 ก.ย. 2556
427 ให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุงโดยวิธีประมูล ปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
27 ส.ค. 2556
428 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
499
09 ก.ค. 2556
429 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
10 มิ.ย. 2556
430 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
422
05 มิ.ย. 2556
431 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 56 ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
15 พ.ค. 2556
432 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
07 พ.ค. 2556
433 ประกาศขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
663
08 ก.พ. 2556
434 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
13 พ.ย. 2555
435 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
07 ก.ย. 2555
436 ประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุงปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
31 ส.ค. 2555
437 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉลุง เรื่องขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
883
25 มิ.ย. 2555
438 เทศบัญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
552
25 มิ.ย. 2555
439 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
555
25 มิ.ย. 2555
440 เทศบัญัติ เรื่องการจำหน่วยสินค้าที่ทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
25 มิ.ย. 2555
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24