วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 ก.ย. 2558
382 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ก.ย. 2558
383 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 ก.ย. 2558
384 คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.ย. 2558
385 คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.ย. 2558
386 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
303
03 ก.ค. 2558
387 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร (เอกสารหมายเลข 1 - 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
03 ก.ค. 2558
388 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร (เอกสารหมายเลข 5 - 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
187
03 ก.ค. 2558
389 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
07 พ.ค. 2558
390 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
12 มี.ค. 2558
391 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
03 ก.พ. 2558
392 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
307
09 ม.ค. 2558
393 รายละเอียดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 (เอกสารหมายเลข 1 - 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ม.ค. 2558
394 แบบปกหน้า ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 ม.ค. 2558
395 แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ม.ค. 2558
396 เอกสารประกอบ ประวัติการรับราชการ (อัตราเงินเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 ม.ค. 2558
397 รายละเอียด แบบหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (เอกสารหมายเลข 7 - 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
09 ม.ค. 2558
398 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานและเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
249
04 ธ.ค. 2557
399 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
21 พ.ย. 2557
400 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน และเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
242
14 พ.ย. 2557
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24