วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุงและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 พ.ค. 2564
22 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 พ.ค. 2564
23 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ (โดยมีเงื่อนไข) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 พ.ค. 2564
24 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 พ.ค. 2564
25 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 พ.ค. 2564
26 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ (ชั่วคราว) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 เม.ย. 2564
27 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 เม.ย. 2564
28 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล เรื่อง เจตจำนงในการบริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 เม.ย. 2564
29 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 เม.ย. 2564
30 ประกาศ สถานีตำรวจภูธรฉลุง เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 เม.ย. 2564
31 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 เม.ย. 2564
32 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 เม.ย. 2564
33 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ปิดตลาดนัดวันพุธ (ห้วงเดือนรอมฎอม) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 มี.ค. 2564
34 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลฉลุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 มี.ค. 2564
35 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง เขตเลือกตั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 มี.ค. 2564
36 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลุง เขตเลือกตั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
28 มี.ค. 2564
37 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 มี.ค. 2564
38 ประกาศเทสบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุน้พื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
23 มี.ค. 2564
39 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
50
09 มี.ค. 2564
40 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ก.พ. 2564
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24