วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gad.moi.go.th/NSK-61.html
118
07 ส.ค. 2561
302 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูลมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ส.ค. 2561
303 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลฉลุง (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแก้ไข 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 ก.ค. 2561
304 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.ค. 2561
305 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 ก.ค. 2561
306 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ก.ค. 2561
307 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉลุง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
117
16 ก.ค. 2561
308 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเทศบาลตำบลฉลุง ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการในตลาดสดเทศบาลฉลุง ปฏิบัติดังนี้ -เดินรถทางเดียวตามที่กำหนด-ห้ามจอดในบริเวณห้ามจอด-ห้ามจอดรถซ้อนคันเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรและเพ
121
09 ก.ค. 2561
309 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมจัดหางานผ่านเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/lmia ดาวน์โหลดเอกสาร
141
06 ก.ค. 2561
310 ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ของสภาเทศบาลตำบลฉลุง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
06 ก.ค. 2561
311 เทศบาลตำบลฉลุง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ก.ค. 2561
312 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งข่าวประสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
525
28 มิ.ย. 2561
313 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเทศบาลจัดกิจกรรมพร้
125
27 มิ.ย. 2561
314 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อการจ่ายเงินช่วนเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านเรือนเสียหายพื้นที่เทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 มิ.ย. 2561
315 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไฟฟ้าจะมีการดับไฟในเวลา 13.00-14.00น.ในบริเวณสหกรณ์อิบนูเอาฟ ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟตามปกติ
125
22 มิ.ย. 2561
316 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
14 มิ.ย. 2561
317 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 มิ.ย. 2561
318 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 มิ.ย. 2561
319 ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 มิ.ย. 2561
320 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
30 พ.ค. 2561
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24