วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประมวลรูปภาพโครงการงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉลุงปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.ย. 2561
282 ประกาศเทศบาลตำลฉลุง เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 ก.ย. 2561
283 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร สตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไป ข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่56 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ก.ย. 2561
284 ประกาศเทศบาลตำลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ก.ย. 2561
285 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ก.ย. 2561
286 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 ก.ย. 2561
287 ประกาศอำเภอเมืองสตูล เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ก.ย. 2561
288 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 ส.ค. 2561
289 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 ส.ค. 2561
290 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ให้เช่าตลาดเทศบาลตำบลฉลุง โดยวิธีประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 ส.ค. 2561
291 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ส.ค. 2561
292 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ส.ค. 2561
293 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งเลื่อนประกาศดับไฟจากเดิม วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ดับไฟตามประกาศเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 ส.ค. 2561
294 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องปลดสายส่ง 115 เควี หาดใหญ่ ถึง สถานีไฟฟ้าสตูล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 ส.ค. 2561
295 เทศบาลตำบลฉลุง ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เทศบาลเข้าร่วมอบรมโครงการรู้กฎหมาย รู้สิทธิ รู้รักประธิปไตย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 ส.ค. 2561
296 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 ส.ค. 2561
297 คำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ส.ค. 2561
298 เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการค้นฅนเลิกเหล้า เข้าพรรษา และร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผ่านระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกฮอล์และยาสูบ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
14 ส.ค. 2561
299 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ส.ค. 2561
300 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
105
08 ส.ค. 2561
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24