วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 พ.ย. 2561
262 ผลการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
13 พ.ย. 2561
263 ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 พ.ย. 2561
264 การตรวจสอบรายชื่อทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2561/62
112
09 พ.ย. 2561
265 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 พ.ย. 2561
266 เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น (Line@) @มหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย สามารถ Add Line @mahadthai หรือ QR CODE ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 พ.ย. 2561
267 เทศบาลตำบลฉลุง ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 พ.ย. 2561
268 แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 ต.ค. 2561
269 ประกาศเทศบาลตำลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ต.ค. 2561
270 ประเทศเทศบาลตำบลฉลุงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ต.ค. 2561
271 สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ต.ค. 2561
272 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
25 ต.ค. 2561
273 ประกาศเทศบาลตำลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ต.ค. 2561
274 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 ต.ค. 2561
275 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ต.ค. 2561
276 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฉลุงขอเชิญชวนด้วยวัดดุลยารามได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
112
12 ต.ค. 2561
277 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร 16 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ต.ค. 2561
278 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ต.ค. 2561
279 ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 ต.ค. 2561
280 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ต.ค. 2561
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24