วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 ม.ค. 2562
242 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ม.ค. 2562
243 ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการขอร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
106
03 ม.ค. 2562
244 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนโดน ผู้สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้ตั้งแต่วันที ดาวน์โหลดเอกสาร
131
18 ธ.ค. 2561
245 ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
18 ธ.ค. 2561
246 บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ธ.ค. 2561
247 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 ธ.ค. 2561
248 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 ธ.ค. 2561
249 เทศบาลตำบลฉลุง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 พ.ย. 2561
250 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 14.00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 พ.ย. 2561
251 การตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางลงทะเบียนได้ในปี 2560
108
29 พ.ย. 2561
252 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 พ.ย. 2561
253 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลื่อนตั้งประจำเขตการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 พ.ย. 2561
254 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 พ.ย. 2561
255 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 พ.ย. 2561
256 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 พ.ย. 2561
257 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 พ.ย. 2561
258 ขอเชิญรับฟังวิทยุรายงาน มหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 พ.ย. 2561
259 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 พ.ย. 2561
260 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 พ.ย. 2561
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24