วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
28 ก.พ. 2562
222 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 ก.พ. 2562
223 อบต.สตูล เชิญชวนร่วมส่งว่าวเข้าประกวดแข่งขัน ในงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 ก.พ. 2562
224 การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 ก.พ. 2562
225 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 ก.พ. 2562
226 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ก.พ. 2562
227 ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ประมูลราคาเช่าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ถนนคูหาประเวศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 ม.ค. 2562
228 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ม.ค. 2562
229 เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการ "มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู LA-NGU FOOD FESTIVAL 2019" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 ม.ค. 2562
230 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำเพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" จึงชวนเชิญทุกท่านเป็นสมาชิกเพจ
122
25 ม.ค. 2562
231 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประกาศสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบฉลุง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ม.ค. 2562
232 ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
22 ม.ค. 2562
233 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ม.ค. 2562
234 ประกาศ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 ม.ค. 2562
235 โครงการคลองสวยน้ำใส "บ้านควน Plogging วิ่งรักษ์โลก" ดาวน์โหลดเอกสาร
105
17 ม.ค. 2562
236 เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนเข้าร่วมดูงาน "งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ปี 2562"
104
17 ม.ค. 2562
237 เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00น.-16.30น. ณ อาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
117
16 ม.ค. 2562
238 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ดาวน์โหลดเอกสาร
116
16 ม.ค. 2562
239 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Exrcutive Program : HREP) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 ม.ค. 2562
240 ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562
106
09 ม.ค. 2562
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24