ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคระกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด : ประกาศคระกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน