ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน