ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน