ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลฉลุง พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง
เรื่อง การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลฉลุง พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน