ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่2)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่2)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน