ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบฉลุง เรื่อง กำหนดววันเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบฉลุง
เรื่อง กำหนดววันเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน