ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้พิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลฉลุง และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่เทศบาล
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้พิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลฉลุง และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่เทศบาลตำบลฉลุง
NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน