ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ และถอดราชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประกาศบัญชีร
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ และถอดราชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประกาศบัญชีรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุงเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน