ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง กองศึกษา เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายละเอียด : รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง กองศึกษา เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน