ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การตรวจสอบรายชื่อทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2561/62
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลฉลุง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 เพื่อความถูกต้องข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเกษตรกรแบบติดประกาศฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 พ.ย. - วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61 โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล โทร.074-711382
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน