ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประเทศเทศบาลตำบลฉลุงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : ประเทศเทศบาลตำบลฉลุงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน