ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลฉลุง ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลฉลุง ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. แบบคำร้องทะเบียนเกษตร 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียบบ้าน 4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินปลูกข้าวและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของเอกสารสิทธิ์ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พ.ย. 61
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน