ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน