ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้แบ่งเขตเลือกตั้งสามรูปแบบ พร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดพื้นที่ที่ประกอบแต่ละเขตเลือกตั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดสตูล โดยส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทำเป็นหนังสือ ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เลขที่ 78/1 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล 91000
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน