ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร 16 ตุลาคม 2561
  รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน