ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561
  รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 123 คน