ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1/2561 (รายละเอียดตามประกาศ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน