ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด : แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีธนาคารผู้สูงอายุ หรือ ผู้รับมอบอำนาจรับเงิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน